Administratorem danych osobowych jest GSH Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, e-mail: iod@gshpolska.pl (dalej jako „Spółka”).


Pana/Pani Dane osobowe pozyskane poprzez formularz zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera zawierającego informacje o produktach, usługach, wydarzeniach organizowanych przez Spółkę, które mogą być rozumiane jako informacje handlowe. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).


Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie niezbędnym do otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Spółki, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, na podstawie zawartych umów.