Dr Bounous – nieżyjący już wynalazca Immunocalu, wyjątkowej metody pozyskania białka, która zapewnia mu jego niespotykaną nigdzie indziej bioaktywność.
Absolwent Uniwersytetu w Turynie i Genui. Jego wybitna kariera dr Gustavo Bounousa w dziedzinie badań medycznych rozpoczęła się od stanowiska pracownik naukowego na oddziale chirurgii w Indiana Medical Center w Indianapolis. W 1963 roku przeniósł się do Kanady i rozpoczął karierę akademicką, która doprowadziła go do objęcia stanowiska profesora chirurgii, najpierw na Uniwersytecie Sherbrooke (1973-1985), a następnie na Uniwersytecie McGill (1985-1993).
Dr Bounous został nagrodzony medalem Royal College of Physicians and Surgeons of Canada w 1965 roku. Był pionierem stosowania żywiołów elementarnych w profilaktyce i leczeniu zmian jelitowych związanych z wstrząsem, niedokrwieniem jelit, promieniowaniem, chemioterapią raka i chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Patricia Kongshavn - otrzymała dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie nauk przyrodniczych na Uniwersytecie w Cambridge, a po imigracji do Kanady ukończyła doktorat z immunologii na Uniwersytecie McGill. W 1986 roku otrzymała tytuł profesa zwyczajnego. Jej badania zostały sfinansowane przez niezależne stypendia Rady Badań Medycznych Kanady, National Cancer Institute of Canada oraz National Institutes of Health w Stanach Zjednoczonych.
Jej główne badania dotyczyły poszerzenia podstawowej wiedzy o systemie immunologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem immunologii komórkowej, interakcji gospodarz / pasożyt i genetyki naturalnego oporu.
W połowie lat 70. rozpoczęła współpracę zainicjowaną przez dr Gustavo Bounousa w celu zbadania wpływu różnych białek w diecie na odpowiedź immunologiczną.

Dr Wulf Dröge - jako pierwszy opisał wpływ glutationu na odpowiedź immunologiczną żywego organizmu (1986) i odkrył nienormalnie niski poziom cysteiny i glutationu u pacjentów z HIV (1988-1989). W serii badań klinicznych dr Dröge zbadał wpływ suplementacji cysteiną na układ odpornościowy u zdrowych ludzi i pacjentów z HIV oraz na utratę wagi u chorych na raka kacheksji. Dr Dröge był także aktywnie zaangażowany w projektowanie badań klinicznych i zorganizowanych działań badawczych we współpracy z kolegami z McGill University i innymi wiodącymi instytucjami naukowymi. Dr Dröge poświęcił ponad czterdzieści lat na badania podstawowe i kliniczne. Jego etyka pracy ustanowiła standard formułowania nowych bezpiecznych i skutecznych produktów Immunotec, takich jak Immunocal Platinum.
Po doktoracie na Uniwersytecie we Fryburgu dr Dröge przeprowadził badania w Instytucie Immunobiologii im. Maxa Plancka we Freiburgu w Niemczech oraz na Uniwersytecie w Minnesocie, u renomowanego immunologa, dr R.A. Dobry.
Następnie przez trzy lata pracował jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Harvarda i przez cztery lata jako członek naukowy w znanym na całym świecie Basel Institute for Immunology.
Jego międzynarodowa reputacja w dziedzinie fizjologii i badań nad starzeniem się opiera się na ponad 280 publikacjach w międzynarodowych czasopismach naukowych. Skoncentrował swoje badania w zakresie regulacji redoks i szlaków sygnałowych, patogenezy zakażeń HIV, mechanizmów marnotrawienia i starzenia związanego z chorobą oraz działania czynnika martwicy nowotworów.


insta

@gsh_polska