Wszyscy przyszli rodzice pielęgnują marzenie o zdrowej ciąży, łatwym porodzie i zdrowym niemowlęciu. Współczesne środowisko i żywność nie zapewniają jednak optymalnych warunków, niezbędnych dla zdrowia matki i płodu. Dysproporcja pomiędzy ilością toksyn i czynników chorobotwórczych a dostępem do naturalnych przeciwutleniaczy jest coraz większa. Rola przeciwutleniaczy takich jak kwas foliowy w zapobieganiu wadom wrodzonym, takim jak rozszczep kręgosłupa i rozszczep podniebienia jest dobrze znana. Każda przyszła mama ma świadomość, że powinna wzbogacić swoją dietę o suplementy zapewniające odpowiedni poziom kwasu foliowego w organizmie.

Jednak rola antyoksydantów, takich jak glutation w ciąży, jest często pomijana. Mało kto wie jak ważną rolę odgrywa w rozwoju płodu i utrzymaniu zdrowej ciąży - a nawet w okresie starania się o dziecko.

Glutation (GSH) jest najważniejszym antyoksydantem organizmu. Pomaga w odbudowie zapasów innych antyoksydantów, takich jak witamina E czy C. Chroni matkę oraz płód przed szkodliwym działaniem wolnych rodników oraz stresem oksydacyjnym. Wiele powikłań ciążowych łączonych jest z występowaniem właśnie tych zjawisk. Glutation może kontrolować różnicowanie się komórek, proliferację i obumieranie komórek czyli podstawowe funkcje w rozwijającym się zarodku.

W łożysku glutation pełni role detoksykujące zanieczyszczenia zanim dostaną się do rozwijającego się płodu. Wiadomo, że większość substancji lub czynników powodujących wady wrodzone wywiera działanie embriotoksyczne. Wszyscy jesteśmy narażeni na toksyny obecne w środowisku, natomiast w przypadku nienarodzonego dziecka ich neutralizacja jest dużo ważniejsza, gdyż mają one wpływ na fundamentalne procesy wzrostu i rozwoju. Wiele spośród kancerogenów jest dużo aktywniejszych u płodu niż u dorosłych ludzi i może też wykazywać działania poronne.

Glutation dzięki redukcji stresu oksydacyjnego u kobiet w ciąży z zapaleniem lub chorobami matczynymi, takimi jak cukrzyca i stan przedrzucawkowy zmniejsza ryzyko zachorowania płodu na mukowiscydozę. Wiele badań między innymi japońskich i szwedzkich naukowców potwierdziło, iż utrzymanie prawidłowego poziomu glutationu w organizmie matki a tym samym dziecka, chroni je przed uszkodzeniami i deformacjami wywoływanymi przez wolne rodniki.

W bardzo ważnych ukraińskich badaniach, naukowcy poddali analizie łożyska kobiet z całego kraju. Zgodnie z przewidywaniami łożyska kobiet wystawionych na większą ekspozycję promieniowania miały wyraźnie niższy poziom glutationu. Powodem była oczywiście konieczność walki z radioaktywnością i próba ochrony płodu jaką podjął organizm matek.

GSH zmniejsza również stres oksydacyjny towarzyszący samemu porodowi, powodując zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań oraz zapewniając wyraźnie lepszy stan ogólny matki. Jednym z częstszych powikłań okołoporodowych jest niedostateczna podaż tlenu do organizmu dziecka – hipoksja. Gdy noworodek otrzymuje za mało powietrza jego komórki nie są w stanie utrzymać prawidłowego poziomu energii. Glutation stymuluje produkcję ATP – odpowiedzialnego za przenoszenie tlenu wewnątrz komórek, dzięki czemu uważany jest za czynnik antyhipoksyjny. Według niektórych naukowców GSH będzie także pomagał noworodkom cierpiącym z powodu upośledzonych funkcji wątroby (żółtaczka).

Rola glutationu w rozwoju embrionu, płodu i łożyska jest kluczowa. Stale działa on jako wymiatacz wolnych rodników i jako detoksykator wielu ksenobiotyków oraz toksyn. Bez glutationu te substancje mogłyby powodować u płodu wiele różnorodnych problemów zdrowotnych
i rozwojowych. Po ukończeniu etapu organogenezy, główne źródło glutationowej obrony nienarodzonego dziecka pochodzi spoza jego organizmu – z łożyska. Istnieje interesujące podobieństwo między łożyskiem i wątrobą. Poza wieloma innymi funkcjami oba te narządy działają jako filtry toksyn i oba zawierają wysoki poziom GSH. To nie jest tylko zbieg okoliczności.

Wiele powszechnie występujących powikłań ciąży, wliczając w to nadciśnienie, stany przedrzucawkowe (preeklampsja) i cukrzycę ciężarnych, współwystępuje z niskim poziomem glutationu. Obniżony poziom GSH w ciąży może powodować wiele komplikacji. Wiele badań jest prowadzonych z użyciem strategii podnoszących poziom GSH celem zwalczenia tych problemów.” - Dr Jimmy Gutman – światowej sławy ekspert ds. glutationu.

Należy pamiętać, iż przyjmowanie glutationu w formie tabletek nie odniesie pożądanych skutków w postaci podniesienia poziomu glutationu. Jedynym w 100 % bezpiecznym suplementem jest Immunocal, będący efektem ponad 40 lat badań w tym klinicznych potwierdzających jego skuteczność w podnoszeniu poziomu glutationu w organizmie. Z pełną odpowiedzialnością polecamy go wszystkim mamom. Jest to też niezawodny sposób na wzmocnienie odporności w trakcie ciąży, kiedy przyszłe mamy mają bardzo ograniczoną możliwość korzystania z środków farmakologicznych. Dzięki Immunocal zwiększona zostaje bariera immunologiczna a pojawiające się stany zapalne zostają szybko i skutecznie wyciszone.


BOHLES H. Antioxidative vitamins in prematurely and maturely barn infants. Int. J. Vitamin Nutr. Res. 67: 321-328, 1997

BROWN L.A., PEREZ J.A., HARRIS F.L., CLARK R.H. Glutathione supplements protect pre-term rabbits from oxidative lung injury. American J. Physiol. 270(3 Pt 1): L446-L451, 1996

DATTA K., ROY S.K., MITRA A.K., et al. Glutathione S-transferase mediated detoxification and bioactivation of xenobiotics during early human pregnancy. Early Human Development 37: 167-174, 1994

GUPTA A., GUPTA A., SHUKLA G.S. Development of brain free radical scavenging system and lipid peroxidation under the influence of gestational and lactational cadmium exposure. Haman Exp. Toxicol. 14: 428-433, 1995

KAMRIN M.A., CARNEY E.W., CHOU K., CUMMINGS A, et al. Female reproductive and developmental toxicology: overview and current approaches. Toxicol. Lett. 74: 99-159, 1994

KNAPEN M.F., MULDER T.P., VAN ROOIJ I.A., et al. Law whole blood glutathione levels in pregnancies complicated by preeclampsia or the hemolysis, elevated liver enzymes, law platelets syndrome. Obstetrics and Gynecology 92: 1012-1015, 1998

KORNEEV A.A., KOMISSAROVA I.A., NARTISSOV I.R. The use of glutathione as a protector agent in hypoxic exposure. Biull. Eksp. Biol. Med. 116: 261-263, 1993

LANGLEY S.C., KELLY F.J. N-acetylcysteine ameliorates hyperoxic lung injury in the preterm guinea pig. Biochem. Pharmacol. 45: 841-846, 1993

LEES C., LANOFORD E., BROWN A.S., et al. The ejects of S-nitrosoglutathione on platelet activation, hypertension, and uterine and fetal doppler in severe preeclampsia. Obstetrics and Gynecology 88: 14-19, 1996

LIU C.S., Wu H.M., KAO S.H., WEI YH. Phenytoin-mediated oxidative stress in serum of female epileptics: a possible pathogenesis in the fetal hydantoin syndrome. Haman Exp. Toxicol. 16: 177-181, 1997

MENEGOLA E., BROCCIA M.L., PRATI M., et al. Glutathione status in diabetes-induced embryopathies. Biol. Neonate 69: 293-297, 1996

OBOLENSKAYA M.Y., TSCHAIKO-VSKAYA T.L., et al. Glutathione status of placentae from differently polluted regions of Ukraine. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 71: 23-30, 1997

OBOLFNSKAYA M.Y., CHAIKOVSKA TL, et al. Detoxicating function of the placenta of childbearing women from ecologically unfavorable regions of the Ukraine. Ukr. Biokhim. Zh. 70: 89-97, 1998

PAPP A., NFMFTH I, PELLE Z., TEKULIC P. Prospective biochemical study of the antioxidant defense capacity in retinopathy of prematurity. Orv. Hetil. 538: 201-205, 1997

REYES E. OTT S. Effects of buthionine sufoxamine on the outcome of the in utero administration of alcohol on fetal development. Alcohol Clin. Exp. Res. 20: 1243-1251, 1996

RIGGS B.S., BRONSTFIN A.C., KULIG , et al. Acute acetaminophen overdose during pregnancy.Obstet. Gynecol. 74: 247-253, 1989

SASTRE J., ASENJ M., RODRIGO F., et al. Antioxidant administration to the mother preteens oxidative stress associated with birth in the neonatal rat. Life Science 54: 2055-2059, 1994

SCHMIDT H., GRUNER T., MULLER R., et al. Increased levels of lipid peroxidation products malondialdehyde and 4-hydroxynonenal after perinatal hypoxia.Pediatr. Res. 40: 15-20, 1996

SIMSEK M., NAZIROGLU M., SIMSEK H., et al. Blood plasma levels of lipoperoxides, glutathione peroxidase, beta carotene, vitamin A and E in women with habitual abortion. Cell. Biochem. Funct. 16: 227-231, 1998

SPICKETT C.M., REGLINSKI J., SMITH W.E., et al. Erythrocyte glutathione balance and membrane stability during preeclampsia. Free Radic. Biol. Med. 24: 1049-1055, 1998

TABACOVA S., BALABAEVA L., LITTLE R.E. Maternal exposure to exogenous nitrogen compounds and complications of pregnancy. Arch. Environ. Health 52: 341-347,1997

TABACOVA S., LITTLE R.E., BALABAEVA L. Complications of pregnancy in relation to maternal lipid peroxides, glutathione. and exposure to metals. Reprod. Toxicol. 8: 217-224, 1994

TROCINO R.A., AKAZAWA S., ISHIBASHI M., et al. Significance of glutathione depletion and oxidative stress in early embryogenesis in glucose-induced rat embryo culture. Diabetes 44: 992-998, 1995

UOTILA J.T., TUIMALA R.J., AARN1O T.M., et al. Findings on lipid peroxidation and antioxidant function in hypertensive complications of pregnancy. Br. J. Obstet. Gynaecol. 100: 270-276, 1993

UOTILA J.T., TUIMALA R.J., PYYKKO K. Erythrocyte glutathione peroxidase activity in hypertensive complications of pregnancy. Gynecol. Obstet. Invest. 29: 259-262, 1990

WAGNER P.D. MATHIEU-COSTELLO O, BEBOUT D.E., et al. Protection against pulmonary O2 toxicity by N-acetylcysteine. Eur. Respir. J. 2: 116-126,1989

WALSH S.W., WANG Y. Deficient glutathione peroxidase activity in preeclampsia is associated with increased placental production of thromboxane and lipdperoxidases. American J. Obstet. Gynecol. 169:1456-1461, 1993

WARSHAW J.B., WILSON C.W., SAITO K, PROUGH RA. The responses of glutathione and antioxidant enzymes to hyperoxia in the developing lung. Pediatr. Res. 8: 819-823, 1985

WENTZEL P. THUNBERG L., ERIKSSON UJ. Teratogenic effect of diabetic serum is prevented by supplementation of superoxide dismutase and N-acetylcysteine in rat embryo culture. Diabetologia 40: 7-14, 1997

Podobne wpisy na blogu

Produkty które mogą Ciebie zainteresować

  • stymuluje układ odpornościowy
  • wspiera detoksykację organizmu
  • ma działanie antyoksydacyjne
  • chroni przed chorobami
  • neutralizuje szkodliwe skutki terapii farmakologicznych
  • wzmacnia organizm podczas radio- i chemioterapii
© 2021 GSH Polska
Realizacja:  magnis.pl
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu
Więcej informacji