Urazy mózgu mogą mieć tragiczne konsekwencje, prowadzące do wyniszczających objawów i zwiększonego ryzyka przewlekłych chorób zwyrodnieniowych, takich jak choroba Alzheimera i stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Pomimo faktu, że miliony ludzi na świecie cierpi z powodu tych schorzeń, nie odkryto dotąd niezawodnych metod leczenia czy skutecznej terapii profilaktycznej dla tych jednostek chorobowych.

Profesor Daniel Linseman z Wydziału Nauk Biologicznych i Instytutu Zdrowego Starzenia się na Uniwersytecie w Denver w Knoebel pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Jego badania koncentrują się na zrozumieniu mechanizmów leżących u podstaw uszkodzenia mózgu i jego dysfunkcji. Co ciekawe, jego ostatnia praca nad suplementem diety Immunocal® pokazuje, że produkt ten jest szansą na łagodzenie szkodliwych skutków pourazowych (TBI), takich jak wstrząs mózgu czy stwardnienie zanikowe boczne – ALS, zwane chorobą Lou Gehriga.

Mózg jest niezwykle złożonym narządem. Z tej złożoności wynika zdolność myślenia, wyobrażania sobie i wykonywania mnóstwa złożonych zadań jednocześnie. Mózg jest najcenniejszym organem naszego gatunku. Dzięki niemu osiągnęliśmy tak wysoki poziom rozwoju i będziemy niezmienne zajmować najwyższą pozycję w świecie zwierząt. Niestety dla nas jest on szczególnie podatny na obrażenia.

Każdego roku w samych Stanach Zjednoczonych dochodzi do 1,7 miliona przypadków urazowego uszkodzenia mózgu (TBI). Konsekwencje mogą być poważne; co trzeci przypadek śmiertelny związany jest właśnie z obrażeniami TBI. Ci, którzy przeżyją, mogą być obciążeni zaburzeniami motorycznymi lub poznawczymi, które poważnie obniżają ich jakość życia. Mogą również wystąpić implikacje długoterminowe; ludzie, którzy cierpieli na TBI, mają zwiększone ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i stwardnienie zanikowe boczne (ALS).

Pomimo bardzo poważnego wpływu na zdrowie jednostki i całe społeczeństwo nie ma sprawdzonych metod leczenia powikłań pourazowych mózgu. Dr Linseman jest jednym z badaczy zainteresowanych poznaniem mechanizmów, które mogłyby wyjaśnić, co dzieje się w mózgu, gdy jest on chory lub zraniony. Uznaje on jeden aspekt za szczególnie ważny: stres oksydacyjny. Jego praca nad zmniejszeniem skutków stresu oksydacyjnego wykazała, że ​​suplement diety Immunocal® może być przydatny w zmniejszaniu nasilenia objawów chorób, w których stres oksydacyjny odgrywa wyjątkowo dużą rolę.

IMMUNOCAL®, SUPLEMENT ZMNIEJSZAJĄCY STRES OKSYDACYJNY W TBI

Aby wytworzyć energię, nasze komórki pobierają tlen z powietrza, którym oddychamy i wykorzystują go do uwalniania energii zmagazynowanej w jedzonym przez nas pożywieniu. Ten proces jest niezbędny do naszego przetrwania. Produktami ubocznymi tego procesu są potencjalnie szkodliwe cząsteczki znane jako reaktywne formy tlenu (ROS). Cząsteczki te są szkodliwe, ponieważ pozostawione bez kontroli mogą prowadzić do uszkodzenia ważnych składników komórkowych, takich jak DNA i mitochondria (części komórki wytwarzające energię). Wytwarzanie ROS przez ludzki organizm jest normalne, a nasze komórki są wyposażone w mechanizmy pozwalające sobie z nim poradzić. Są to cząsteczki przeciwutleniaczy, takich jak glutation, które mogą reagować z ROS i przekształcać je w nieszkodliwe produkty odpadowe.

Jednak liczne badania wykazały, że proces ten jest zakłócany podczas urazów i chorób. Urazy takie jak TBI mogą powodować nasilenie produkcji szkodliwych ROS. System oczyszczania staje się nadmiernie obciążony, a ROS zaczynają uszkadzać części komórki, takie jak mitochondria. W konsekwencji może dojść do śmierci komórki, co spowoduje pogorszenie objawów pacjenta.

Podejście dr Linsemana polega na zminimalizowaniu szkód spowodowanych przez ROS w uszkodzonym mózgu. Szuka sposobów na zwiększenie zdolności mózgu do neutralizacji ROS, takich jak zwiększenie poziomu glutationu.

W tym celu jego grupa testuje suplement diety pochodzący z białka serwatki o nazwie Immunocal®. Immunocal® zawiera wysoki poziom cząsteczki zwanej cysteiną, będącej ważnym prekursorem, z którego można wytwarzać glutation. Badanie przeprowadzone przez zespół dr Linsemana w 2018 r. wykazało, że tak właśnie jest. Jego grupa zastosowała mysi model TBI, aby ustalić, czy suplementacja Immunocal® może poprawić stan chorych myszy.

Badacze podawali myszom suplement dwa razy dziennie przez 28 dni. Pierwszym podstawowym pytaniem było to, czy karmienie myszy Immunocal® zwiększy poziom glutationu. Stwierdzono, że grupa leczona Immunocal® wykazała znaczny wzrost poziomu glutationu w mózgu w porównaniu z nieleczonymi myszami cierpiącymi z powodu TBI.

Następnie sprawdzano, czy objawy spowodowane urazem uległy poprawie. Myszy, które otrzymały Immunocal®, wykazywały mniejsze upośledzenie zdolności motorycznych i poznawczych niż pozostałe badane osobniki.

Następnie podjęto próbę wyjaśnienia poprawy zdrowia w grupie myszy żywionej Immunocal. Chociaż początkowe uszkodzenie mózgu wydawało się podobne między grupami, badacze zauważyli różnice w sposobie degeneracji mózgu w czasie. Suplementowane myszy miały mniejszą degenerację neuronów (komórek odpowiedzialnych za przekazywanie informacji w mózgu), a połączenia między neuronami w różnych częściach mózgu pozostały bardziej nietknięte. Co ciekawe, suplementowane myszy miały zmniejszoną peroksydację lipidów w mózgu, co jest oznaką, że cierpiały one w mniejszym stopniu z tytułu poziom stresu oksydacyjnego w porównaniu z drugą grupą.

NEURODEGENERACJA

Istnieje wiele dowodów na to, że stres oksydacyjny odgrywa kluczową rolę w patologii różnych chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i ALS.

W ALS neurony ruchowe, które przenoszą sygnały z mózgu do różnych części ciała, zaczynają umierać. Gdy ilość obumierających komórek zwiększa się, ludzie z tym schorzeniem stopniowo tracą kontrolę nad swoim ruchem. Jest to wyniszczająca choroba, na którą nie znaleziono skutecznego leczenia i chociaż przyczyna śmierci neuronów w ALS nie jest znana, podejrzewa się, że uszkodzenie oksydacyjne odgrywa w tym procesie kluczową rolę.

Dr Linseman chciał zatem sprawdzić czy może poprawić stan pacjentów z ALS, tak jak miało to miejsce w ich modelu TBI, stosując Immunocal.

W artykule z 2014 r. w czasopiśmie „Antioxidants” jego grupa badawcza zastosowała mysi model ALS. Myszy, które wzięły udział w badaniu, mają mutację w genie dysmutazie nadtlenkowej 1 (SOD1), która powoduje, że rozwija się u nich stan podobny do ludzkiego ALS. Chcieli wiedzieć, czy suplementacja tych myszy Immunocal® może zredukować objawy ALS w porównaniu z myszami, które nie otrzymały suplementacji. Z przyjemnością stwierdzili, że myszy z suplementacją Immunocal® miały niewielkie opóźnienie pojawienia się , tj. 98,5 ± 1,1 dnia w porównaniu z 91,6 ± 0,9 dnia dla myszy nieleczonych. Co więcej, ich objawy również uległy poprawie; myszy, które otrzymały Immunocal®, wykazywały mniejszy spadek siły przyczepności (miara utraty kontroli mięśni, która występuje w miarę postępu choroby). Wreszcie, spojrzenie na poziomy glutationu potwierdziło, że podobnie jak w modelu TBI, suplementacja Immunocal® myszy z ALS miała działanie wzmacniające na poziomie krwi, jak i w tkance rdzenia kręgowego.

PRZYSZŁOŚĆ

Wiele badań sugeruje, że stres oksydacyjny prowadzi do zwiększonego uszkodzenia i pogorszenia objawów w wielu zaburzeniach mózgu, w tym w TBI i ALS, a jednak wciąż nie istnieje dobry sposób walki z tymi chorobami. Na podstawie przedklinicznej pracy doktora Linsemana na myszach można wnioskować, że Immunocal® bardzo dobrze rokuje. Następnym krokiem będzie przetestowanie działania Immunocal® u ludzi i chociaż droga od badań na zwierzętach do leczenia ludzi może być długa, jesteśmy wszyscy bardzo dobrej myśli.

*Immunotec, Inc. (Quebec, Kalifornia) prowadzi obecnie pilotażowe badanie kliniczne u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI): „Interwencja żywieniowa z suplementem diety, Immunocal® u pacjentów z MCI: promocja zdrowia mózgu”. Głównym badaczem tego badania jest dr Hyman Schipper z Memory Clinic / Jewish General Hospital w Montréal, Quebec, Kanada.

 

Artykuł powstał na postawie:

https://researchoutreach.org/articles/a-potential-new-treatment-for-brain-injury/

Podobne wpisy na blogu

Produkty które mogą Ciebie zainteresować

  • stymuluje układ odpornościowy
  • wspiera detoksykację organizmu
  • ma działanie antyoksydacyjne
  • chroni przed chorobami
  • neutralizuje szkodliwe skutki terapii farmakologicznych
  • wzmacnia organizm podczas radio- i chemioterapii
© 2021 GSH Polska
Realizacja:  magnis.pl
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu
Więcej informacji